Den supermagnetiska bitshållaren förser dig med bits och hjälper till  
att hålla en mängd saker som exempelvis en hel låda skruv, 
muttrar, brickor, spik och mindre verktyg.

Det är ett riktigt bra hjälpmedel för snickare, elektriker
hantverkare, mekaniker och montörer.